ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
19/10/2017 การสอบราคาซื้อรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
11/10/2017 สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)
27/01/2016 ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดถุงยังชีพ
14/08/2015 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2558
27/01/2015 ประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับออกรางวัลย่อยร้านนาวากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558
19/01/2015 เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
15/10/2014 ส่งประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยังชีพ
18/07/2014 ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตา ตามโครงการ " เหล่ากาชาดห่วงใย ผู้สูงวัยมองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา ประจำปี 2557 "
08/07/2014 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาสั้น - ยาวและเอียง
07/06/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน 2556