จังหวัดลำปาง 2557

ละครเพลง ร่ายวิถีกาชาดไทย โดย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง แสดงในงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค10 กราบขอบพระคุณ
คุณแม่อินทิรา(คุณนายผู้ว่าฯ) ผู้อำนวยการแสดง และคุณแม่ไก่(คุณนายรองผู้ว่าฯ)

>