จังหวัดกาฬสินธุ์ 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2556