จังหวัดลำพูน 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2556