จังหวัดขอนแก่น 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561