จังหวัดขอนแก่น 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561