จังหวัดปัตตานี 2559

เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 - มิถุนายน 2559