จังหวัดศรีสะเกษ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก
มอบถุงธารน้ำใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  ณ ศูนย์อพยพ
โรงเรียนสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดศรีสะเกษ