จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
(อัคคีภัย ) ราย นายแวง ดีดวงพันธ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.มอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท
2.มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ณ บ้านเลขที่ 17/4 หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร