กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางจันเพ็ง คนหมั่น ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 4 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ