จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมือง และนางพัณพ์ลิฏา แก้วรัตน์ ภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ นำถุงบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านน้ำปลีก
ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ