จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับ ปภ.จังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของ น.ส.วิภาวดี บัวดง ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2562 เวลา 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 364 ม. 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล