จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 - 11.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอบ้านผือ
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอบ้านผือ ที่บ้านนายเสรภูมิ ไชยภูมี (ที่พักอาศัยชั่วคราว) หมู่ 1 ตำบลบ้านผือ
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัย
เบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี