จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยภัยรายนายบุญรินทร์-นางหนูลาภ คงทอง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเขียรถใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบชุดเครื่องนอน ชุดเรื่องครัว ถุงยังชีพ และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช