จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว
ของนางสาวศุภจิรา บุญบางขันธ์ ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย เป็นบางส่วนและเครื่องมือประกอบอาชีพ (เครื่องซักผ้า) ได้รับความเสียหาย
ณ บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี