จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนางหนูจันทร์ ดวงแก้ว
ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัยเป็นบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 46/70 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี