จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอนครไทย
กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอนครไทย
ได้รับความเสียหายบางส่วนและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยพร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มอบชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก