จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเนินสูง หมู่ 5 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล