จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 จำนวน 181 ครัวเรือน ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก