จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ
ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสุดตา ล่ามแขก บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
2.นางวันทอง ภูสำรอง บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น