จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย (อัคคีภัย ) ราย
นางวันคำ วงค์ขวาหูม อายุ 81 ปี บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง โดยกาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว
3. มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ
ณ บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร