จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ 28 มิ.ย.62 เวลา 16.00 น. ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
หน.สนง.ปภ.จ.ปจ. นอ เมืองฯ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เหตุดินสไลด์ลงแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 3 หลัง
พร้อมให้กำลังกำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน เบื้องต้น จนท.ทหาร ร.2 พัน 1 รอ. และสมาชิก อส. ได้เข้าช่วยเหลือขนย้าย
ทรัพย์สินไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยมีผู้เสียหายดังนี้
1. บ้านเลขที่ 58/4 หมู่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ครอบครัว นายเครือ เขบัว อายุ 35 ปี ผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 6 คน
2. บ้านเลขที่ 58/3 หมู่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ครอบครัว นายวิรัช เพ็ชรเหมือน อายุ 49 ปี ผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 4 คน
3. บ้านเลขที่ 56/3 หมู่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี อาศัยอยู่จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่
3.1 ครอบครัว นางอุบล เทพอินทร์ อายุ 65 ปี ผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 คน
3.2 ครอบครัว นางสาววรรณรัตน์ พิมพ์โพธิ์ อายุ 38 ปี ผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 คน
3.3 ครอบครัว นางสาวศวิตา เทพอินทปัญญา อายุ 36 ปี ผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 คน
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนละ 2 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี