จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่นางรุซัยนี ตาหมาด ผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล ได้รับความสียหายทั้งหลัง
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลาประมาณ 20.00 น

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล