จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว
นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูเขียว รองนายกกิ่งกาชาดฯ กรรมการฯ สมาชิกสภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ
อบต.โคกสะอาด และประชาชนจิตอาสา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รายนางกลิ้ง นวลจันทร์ อายุ 62 ปี บ้านกุดแดง เลขที่ 42/1
ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เสียหายทั้งหลัง โดยบ้านดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยรวม 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน
(ด.ญ.อายุ 11 ปี 1 คน) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท และได้นำผ้าห่มและสิ่งของอื่นๆ จากชมรม
แม่บ้านมหาดไทย  จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคุณสุชีพ-คุณต้อย เศวตกมล มอบให้กับผู้ประสบภัยด้วย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ