จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561เวลา 14.00 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย ) ราย นางเมิน ข่าชะโปน บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
3. มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว
4. มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ
ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลกกตูม อำเภอเมืองดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร