จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561เวลา 13.30 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย )ราย นางเนิด เชื้อคนแข็ง บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว
3. มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ
ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลกกตูม อำเภอเมืองดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร