จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่น
และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนายบุญทำ ถามานิ อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี โดยบ้านมีความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด  ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 13 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี