กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ได้รับแจ้งจากอำเภอสัตหีบว่าเด็กหญิงกันยพัชร คำศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
ทำให้กระดูกหัวเข่าร้าวในขณะการรักษาแผลเกิดการติดเชื้อบริเวณหัวเข่า ทำให้เกิดอาการบวมขั้นรุนแรง ไม่สามารถเดินได้ ปัจจุบันนอนพักรักษาตัว
อยู่บ้านเลขที่ 204/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้เข้าไปสงเคราะห์ช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้น
โดยจัดถุงยังชีพ จำนวน ๑ ถุง พร้อมมอบเงินจำนวน 1,500 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ