จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจำเรียง สวัสดิ์ศรี พร้อมด้วย
สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอบ้านแท่น มอบเงินช่วยเหลือให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 10,000 บาท รายนายธนินโชตน์ ศรีอ่อนเกลี้ยง
บ้านเลขที่ 389 บ้านสามสวนโพธิ์งาม หมู่ที่ 17 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ