จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 - 11.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอบ้านผือ , อบต.เมืองพาน
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอบ้านผือ ที่บ้านนายสุทิน ชาวดร บ้านเลขที่ 178 หมู่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่จำนวน 1 แพ็ค และกระทะไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี