จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางณัฐญา วงษ์พาณิช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย
รวม 150 ครัวเรือน ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์