จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ และอปท.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัย และมอบเงินแก่ครอบครัว
ผู้ประสบไฟไหม้ที่อยู่อาศัย รายนายฉลาด ศรีวงษ์ชัย บ้านเลขที่ 188 ม.8 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นบ้านไม้สองชั้น ทรัพย์สิน
และสิ่งของเสียหายทั้งหมด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนางชุติมา ตั้งรัตน์คณะ เจ้าของโครงการหมู่บ้านชุติมาชัยภูมิ มอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 10,000 บาท และได้มอบเสื้อคอกระเช้า เสื้อคอป่าน ผ้าถุง และผ้าขาวม้าให้ผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ