จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 – นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เยี่ยมและมอบเงิน ครอบครัวนางสำอาง รักซื่อ
ผู้ประสบอัคคีภัย เลขที่ 148/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร