จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จำนวน
3 ราย ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้บ้านพักอาศัยนางวารุณี บู่บาง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 10
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้บ้านพักอาศัยของนางสาวพิริยาพร อริยธนาพัชระ ได้รับความเสียหายบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 47/2
หมู่ที่ 15 ซอยเอราวัณ 31 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยทาวเฮ้าส์ นวนครวิลล่า ของนายสมชาย เกิดบัณดิษฐ์ ณ บ้านเลขที่ 53/403 หมู่ที่ 13
นวนครวิลล่า ซอย 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี