จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอประจันตคาม ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย
ราย นางอุบล แปลกจิตร อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม โดยบ้านมีความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี