จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย อ.น้ำหนาว จำนวน 90 ครัวเรือน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์