จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับปลัดอำเภอ ปภ. ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
กระชังปลาและที่พักอาศัย ของ นายสำอาง มองเหีย นายก่อเฉ็ม หนูหมาด และ นายโสบ พันหาบ ในพื้นที่บริเวณกระชังปลาอ่าวผ๊อก ม.4 บ้านวังตง
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.30 น.

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล