จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนายอำเภอกันตัง ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 24 ม. 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนางรจนา อุทายี
ซึ่งเป็นราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเป็นการติดตามเป็นครั้งที่ 2 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง