จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายสมพร สมสมัย บ้านเลขที่ 34/18 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
2.นายชัยมงคล อุ่นจันทร์ บ้านเลขที่ 34/23 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
3.นายสกล พรมชาติ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบล คูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเสียหายทั้งสามหลัง
เบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือเงินรายละ 5,000 บาท และถุงยังชีพรายละ 1 ถุง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี