จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ อำเภอกระสัง มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 247 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 247 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์