จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ ตำบลแสลงพัน
อำเภอลำปลายมาศ มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 259 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 259 ชุด

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์