จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.  นางธัญลักษณ์  วุฒิคุณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ อำเภอแคนดง มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 595 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 595 ชุด

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์