จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นายพรเจริญ ฮุยเกี๊ยะ บ้านเลขที่ 192 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท เครื่องครัว 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน