จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางมนชยา นาคใหญ่ ประธานพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ร่วมลงพื้นที่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ชุดยังชีพ 2 ชุด และชุดเครื่องครัว เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์