จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561เวลา 10.30 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย (อัคคีภัย )
ราย นายคิด พลวงค์ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยกาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือ
เบื้องต้น ดังนี้
1. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
3.พัดลม 1 เครื่อง
4.หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง
ณ บ้านนายคิด พลวงค์ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร