จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต
นางละมัย โพธิ์สูง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา ได้เยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นายผาย เทพกัน บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 8,000 บาท และถุงยังชีพ 1 ถุง

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน