จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุ
ลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ในตำบลดอนมัน ,ตำบลทุ่งสว่าง,ตำบลนางลำและตำบลกระทุ่มราย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 261 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 261 ถุง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา