จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ในตำบลโนนแดง
ตำบลสำพะเนียง ,ตำบลวังหิน โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 200 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ หอประชุมอำเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา