จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA) ร่วมเป็นเกียรติมอบชุดถุงธารน้ำใจ
เดือนรอมฎอน แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ชุด และถุงยังชีพ กว่า 200 ชุด ณ ที่ทำการชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA)
มัสยิดชายทะเล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส