จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น จำนวน 3 ครอบครัว
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าเช็ดตัวและมุ้งครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่